Realtime Archive

Google Firebase – Phần 2: Web chat cơ bản trong 5 phút

Author: | Categories: API, Google Firebase, Programming, Web 2 Comments
Như đã giới thiệu ở phần trước, Google Firebase là một dịch vụ cơ sở dữ liệu thời gian thực hoạt động trên nền tảng đám mây với rất nhiều ưu điểm và để làm rõ hơn về các ưu điểm của Google Firebase, trong bài viết này tôi sẽ

Google Firebase – Realtime Database System – Giới thiệu chung

Author: | Categories: API, Programming No comments
Firebase là một dịch vụ cơ sở dữ liệu thời gian thực hoạt động trên nền tảng đám mây được cung cấp bởi Google nhằm giúp các lập trình phát triển nhanh các ứng dụng bằng cách đơn giản hóa các thao tác với cơ sở dữ liệu. Nhân