Java Archive

[Java] Java Collection Framework – Phần 3: Set và Set Interface

Author: | Categories: Basic, Java, Library, Programming No comments
Để tiếp tục cho series bài viết về Java Collection Framework, trong bài viết này mình sẽ giới thiệu tới các bạn về Set (tập hợp), Set Interface và class quan trọng về tập hợp cũng như các ví dụ để làm rõ hơn các vấn đề. Trước khi bắt

[Java] Java Collection Framework – Phần 2: Collection Interface

Author: | Categories: Basic, Java, Library, Programming No comments
Ở phần trước mình đã giới thiệu tới các bạn những thành phần chính trong Java Collection Framework và để tiếp tục cho series bài viết về Java Collection Framework, trong bài viết này mình sẽ giới thiệu tới các bạn một thành quan trọng trong Java Collection Framework đó là Collection

[Java] Java Collection Framework – Phần 1: Giới thiệu chung

Author: | Categories: Basic, Java, Library, Programming 1 Comment
Chắc hẳn bất kì lập trình viên nào đã từng làm việc với Java hay Android, thậm chí là cả các bạn đang học Java đều biết tới ArrayList – một class cực kì dễ dùng và tiện dụng. Nhưng có lẽ không nhiều người biết rằng ArrayList chỉ là

[JAVA] Mảng và lớp công cụ java.util.Arrays – Phần 2

Author: | Categories: Basic, Java, Library, Programming No comments
Ở phần trước mình đã nói về một số đặc điểm cơ bản của java nên trong phần này mình sẽ đi luôn vào lớp công cụ java.util.Arrays trong java các phương thức (method) đầy hữu ích và mạnh mẽ của nó.   Lớp công cụ java.util.Arrays là gì? java.util.Arrays là

[JAVA] Mảng và lớp công cụ java.util.Arrays – Phần 1

Author: | Categories: Basic, Java, Library, Programming No comments
Mảng (Array) là một cấu trúc dữ liệu cơ bản nhất, cơ bản đến mức mà hầu như bất kì một ngôn ngữ lập trình nào cũng đều có kiểu cấu trúc dữ liệu này, mảng gần như là một thành bắt buộc phải học đối với mỗi người khi

[JAVA] Sự khác biệt của StringBuilder, String concatenation

Author: | Categories: Java, Programming No comments
Với Java thật đơn giản để ghép các chuỗi kí tự lại với nhau, chỉ việc sử dụng toán tử ‘+’, nhưng vấn đề là liệu toán tử ‘+’ đó có phải là cách tốt nhất khi cần cộng nhiều chuỗi kí tự lại với nhau hay không và

[JAVA] Kiểu dữ liệu nguyên thủy và kiểu dữ liệu tham chiếu

Author: | Categories: Java, Programming No comments
Đối với những ai đã từng học qua về java chắc hẳn đều biết trong Java có rất nhiều kiểu dữ liệu như là char, int, long, float, Object, … Tuy nhiên tất cả những kiểu dữ liệu này đều có thể chia thành 2 kiểu dữ liệu cơ