Performance Android Archive

[Android Performance] Leak Canary: Các tùy chọn nâng cao

Author: | Categories: Performance Android, Tool No comments
Ở phần trước [Android Performance] Leak Canary: Công cụ check leak hiệu quả mình đã giới thiệu tới các bạn tác dụng, cách cài đặt và sử dụng của Leak Canary. Tuy nhiên, Leak Canary còn cung cấp cho chúng ta nhiều tùy chọn khác để việc phát hiện Memory Leak

[Android Performance] Memory leak – Phần 1: Nguyên nhân và tác hại

Mình tin rằng nhiều người trong các bạn, thậm chí là các là những người lập trình lâu lăm cũng rất ít người biết về khái niệm Memory Leak, đó là bởi vì hiện tại không có nhiều lập trình viên quan tâm đến vấn đề Memory Leak. Tuy