Xin lỗi các bạn vì một số việc riêng mà mình đã ngưng viết bài trong mấy tháng qua. Tuy nhiên hôm qua sau khi nhận được 1 câu hỏi từ 1 “đàn em” làm mình đã phải đứng hình một phút rồi mới trả lời được. Cũng chính