IObit Protected Folder là phần mềm đến từ hãng Iobit, một hãng phần mềm nổi tiếng trong nhiều năm gần đây, IObit Protected Folder cực kỳ hiệu quả giúp bạn bảo vệ các file, dữ liệu, tập tin quan trọng bằng mật khẩu, mà không ai có thể biết