Mới đây trong sự kiện Google I/O 2017 diễn ra từ ngày 17-19/5/2017 tại California, Mỹ, Google đã công bố tới giới lập trình viên việc hỗ trợ Kotlin như là một ngôn ngữ chính thức để xây dựng ứng dụng cho hệ điều hành Android bên cạnh Java và C/C++.